Commissies

Preventiecommissie (VCP)

Anno 2018 is iedere vereniging verplicht om een vcp binnen de vereniging te hebben. ROKA wil dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen binnen de vereniging.

PR & Werving

De PR en wervingscommissie zorgt ervoor dat Roka op een positieve manier meer zichtbaarheid en bekendheid krijgt middels het regelen van externe communicatie en wervingsactiviteiten voor het werven van nieuwe leden.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten bij R.O.K.A. Een groep enthousiaste mensen probeert voor alle leeftijden, door het jaar heen een aantal activiteiten te organiseren.

KTC

De KTC (Korfbal Technische Commissie) geeft leiding, stimuleert en controleert alle korfbal technische activiteiten binnen R.O.K.A. Beesel. De KTC is onder andere verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers / coaches en het samenstellen van alle teams.

Sponsorcommissie

Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren die onze club een warm hart toedragen.

Acties

Verkoop “Kroet & Karboet” door ROKA-leden. Dit jaar vindt er weer een carnavalsactie van ROKA plaats. De jeugd-leden van ROKA komen aan de deur om “Kroet & Karboet” te verkopen en wel op maandag.