Preventiecommissie VCP

Preventiecommissie
De preventiecommissie bestaat momenteel uit de twee vertrouwenscontactpersonen ‘vcp’, en zij houden zich bezig met:

  1. Het namens het bestuur maken van een preventiebeleid.
  2. Het onderzoeken van meldingen met betrekking tot alle benoemde doelgroepen en heeft een adviserende rol naar het bestuur, want zij zijn
    eindverantwoordelijk.
  3. Screening van vrijwilligers middels het aanvragen en coördineren van VOG’s, met uitzondering van nachecken van referenties bij nieuw aan te stellen
    trainers, dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  4. Minimaal 1 x per jaar wordt er een informatiebijeenkomst gegeven waarin het preventiebeleid toegelicht wordt.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)
Anno 2018 is iedere vereniging verplicht om een vcp binnen de vereniging te hebben. ROKA wil dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen in de vereniging.

De laatste jaren wordt er via de media steeds meer aandacht besteed aan geweld in en om het veld. Pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie bij sportverenigingen kunnen een grote impact hebben. In dergelijke situaties is het belangrijk te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon voor hulp en ondersteuning. Mocht je tegen zaken aanlopen waardoor jij je niet prettig voelt bij ROKA, dan kun je terecht bij de vcp. Bijvoorbeeld als je gepest wordt, je buitengesloten voelt of als je je niet veilig voelt in de kleedkamer of rondom het sportcomplex. Misschien wil je alleen je verhaal kwijt. Als je wilt kunnen we ook kijken hoe je ondersteunt kunt worden bij het nemen van de juiste stappen.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle sporters, opvoeders van sporters, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuur en toeschouwers. Hier kun je terecht om over zaken te praten die je liever eerst vertrouwelijk met iemand wil bespreken. Kortom iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging van jong tot oud.

De vertrouwenscontactpersoon is niet de probleemoplosser binnen ROKA. Inhoudelijke procedures behoren niet tot zijn taak. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk. Ook zal de vcp-er geen uitspraken doen in geval van een meningsverschil over de inhoud van de trainingen of de opstellingen.

Om deze reden is een meldingsformulier ontwikkeld. Deze gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf bij het secretariaat van ROKA. De AVG richtlijnen worden hierbij in acht genomen.

Via het meldingsformulier wordt de vertrouwenscontactpersoon ( in de toekomst: de preventie commissie) in kennis gesteld van het gebeurde. Deze zal via hoor en wederhoor zich, op zo kort mogelijke termijn, een objectief beeld proberen te vormen omtrent het voorval en een advies uitbrengen aan de voorzitter.

Bovenstaande staat uiteraard los van tucht behandelingen door de KNKV.

De vertrouwenscontactpersonen binnen ROKA zijn: Marlies Levels en Diana der Kinderen.

Mijn naam is Marlies Levels.
Ik ben de voorgaande jaren actief geweest als bestuurslid van ROKA, leidster van ROKA 2 en organisator van de rommelmarkt. Nu ben ik niet meer werkzaam, maar van beroep ben ik maatschappelijk werkster en heb altijd met ouders en kinderen/pubers gewerkt en veelvuldig problemen op diverse vlakken weten op te lossen i.s.m. de daarvoor aangewezen organisaties.
Mijn naam is Diana der Kinderen.
Zelf ben ik jaren actief geweest binnen ROKA o.a. als bestuurslid, leidster en speelster. Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker. Momenteel werk ik als bedrijfsmaatschappelijk werker en ben ik een gecertificeerd externe vertrouwenspersoon voor organisaties en bedrijven. Ik heb jarenlang werkervaring als (school)maatschappelijk werker, jeugdconsulent, groepswerker en trainer.

 

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via het meldingsformulier. Mocht je de signalen in een persoonlijk gesprek kenbaar maken, is dit mogelijk. Dit kun je aangeven in het formulier.