Onze commissies

Preventiecommissie (VCP)

Preventiecommissie

De preventiecommissie bestaat momenteel uit de twee vertrouwenscontactpersonen ‘vcp’, en zij houden zich bezig met:

  1. Het namens het bestuur maken van een preventiebeleid.
  2. Het onderzoeken van meldingen met betrekking tot alle benoemde doelgroepen en heeft een adviserende rol naar het bestuur, want zij zijn eindverantwoordelijk.
  3. Screening van vrijwilligers middels het aanvragen en coördineren van VOG’s, met uitzondering van nachecken van referenties bij nieuw aan te stellen trainers, dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  4. Minimaal 1 x per jaar wordt er een informatiebijeenkomst gegeven waarin het preventiebeleid toegelicht wordt.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Anno 2018 is iedere vereniging verplicht om een vcp binnen de vereniging te hebben. ROKA wil dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen binnen de vereniging.

De laatste jaren wordt er via de media steeds meer aandacht besteed aan geweld in en om het veld. Pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie bij sportverenigingen kunnen een grote impact hebben. In dergelijke situaties is het belangrijk te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon voor hulp en ondersteuning. Mocht je tegen zaken aanlopen waardoor jij je niet prettig voelt bij ROKA, dan kun je bij de vcp. Bijvoorbeeld als je gepest wordt, je buitengesloten voelt of als je je niet veilig voelt in de kleedkamer of rondom het sportcomplex. Misschien wil je alleen je verhaal kwijt, maar als je wilt kunnen we ook kijken hoe je ondersteunt kunt worden bij het nemen van de juiste stappen.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle sporters, ouders van sporters, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuur en toeschouwers. Hier kun je terecht om over zaken te praten die je liever eerst vertrouwelijk met iemand wil bespreken. Kortom iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging van jong tot oud.

De vertrouwenscontactpersoon is niet de probleemoplosser is binnen ROKA. Inhoudelijke procedures behoren niet tot zijn taak. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk. Ook zal de vcp-er geen uitspraken doen in geval van een meningsverschil over de inhoud van de trainingen of de opstellingen.

Om deze reden is het meldingsformulier ontwikkeld.

Via het meldingsformulier wordt de vertrouwenscontactpersoon ( in de toekomst: de preventie commissie) in kennis gesteld van het gebeurde. Deze zal via hoor en wederhoor zich op zo kort mogelijke termijn een objectief beeld proberen te vormen omtrent het voorval en een advies uitbrengen aan de voorzitter.

Bovenstaande staat uiteraard los van tuchtbehandelingen door de KNKV.

Bezetting

De vertrouwenscontactpersonen binnen ROKA zijn: 

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via het meldingsformulier vertrouwenscontactpersoon. Mocht je de signalen in een persoonlijk gesprek kenbaar maken, is dit mogelijk. Dit kun je aangeven in het formulier.

Korfbalvereniging R.O.K.A. Beesel

Sportpark de Solberg
Sint Antoniusstraat 17
5954 NA Beesel

Correspondentieadres:
Sint Antoniusstraat 17
5954 NA Beesel

E-mail: info@rokabeesel.nl

Onze privacyverklaring